Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy
Steelfocus AB strävar efter att alltid uppfylla kundernas krav på produktkvalitet och effektiva och snabba leveranser:

 • Vi ska förknippas med snabbhet, engagemang och flexibilitet
 • Arbeta med förbättring inom kvalitet, miljö och etik så att våra kunder blir goda referenser
 • Vi ska ha en hög leveransprecision
 • Vi snabbt ska agera om något går fel
 • Vi ska vara flexibla inför kundens önskemål
 • Vi ska ha en god spårbarhet på våra körplåtar

Miljöpolicy
Steelfocus AB ska genom ett aktivt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling med god omsorg om den yttre miljön och verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan. Detta innebär bl.a. att vi:

 • Väljer transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Samverkar med kunder, leverantörer för att minska miljöpåverkan
 • Säkerställer att våra körplåtar används på rätt sätt så att livslängden därigenom förlängs
 • Arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening av luft, vatten och mark
 • Följer de lagar och förordningar som vi berörs av
 • Bevakar den tekniska utvecklingen och eftersträvar mer miljövänliga alternativ
Körplåtar lager

Klicka här för att komma i kontakt med oss.